Kosten

De kosten van een uitvaart zijn vooral afhankelijk van de keuzes en beslissingen die gemaakt worden. U kunt voor een sobere uitvaart kiezen of voor een wat uitgebreidere. De kosten kunnen bijvoorbeeld bepaald worden door het aantal mensen dat u uitnodigt en het soort kist of lijkwade die u kiest. Ook kan het vervoer heel bepalend zijn.

Er zijn een aantal kosten waar u zeker mee te maken krijgt. Deze kosten hebben betrekking op het begraven of cremeren van de overledene en of de overledene in een kist of lijkwade begraven of gecremeerd wenst te worden. Een crematie is over het algemeen goedkoper dan begraven. Dit heeft te maken met grafrechten en onderhoudskosten.  Ook is de prijs bij begraven afhankelijk van een algemeen graf, een ‘eigen’ graf of een bijzetting.

Als u, om wat voor reden dan ook, niet over voldoende financiële middelen beschikt, kunnen wij samen kijken naar andere manieren om de uitvaart toch op een passende en mooie manier vorm te geven.

Ik hanteer een starttarief van €150,-. Dit bedrag is om een dossier te openen en de eerste zaken alvast uit te zoeken en vast te leggen. Daarna zal ik een uurtarief hanteren voor de uren die ik voor u werkzaam ben. Gebaseerd op uw wensen zal ik mijn uren calculeren en in een offerte kenbaar maken. Deze uren zijn inclusief reiskosten binnen een straal van 30 kilometer vanaf Muiderberg.

Verzekeringen

Verzekeringen … voor velen een lastige materie.   Ik hoor regelmatig van mensen om mij heen dat zij al verzekerd zijn bij een grote uitvaartmaatschappij en denken dat ze mij niet kunnen vragen voor de uitvaartbegeleiding. De indruk heerst dat de uitvaart geregeld dient te worden bij de maatschappij waar ook de uitvaartverzekering is geregeld.  Dit omdat er vaak op de polis staat vermeld dat er bij overlijden direct contact opgenomen moet worden met de uitvaartonderneming die op de polis vermeld staat.

Dit is niet correct!  Iedereen is vrij om een uitvaartbegeleider naar wens te kiezen. Wanneer u kiest voor een andere uitvaartbegeleider, zal de uitvaartmaatschappij waar u bij verzekert bent niet staan te juichen. Zij kunnen u erop wijzen dat u duurder uit bent. Dat is zeker niet altijd het geval. Een uitvaart op maat kan voordeliger zijn dan de standaard uitvaart van de verzekeraar. Als u net iets anders wilt dan het standaard pakket, betaalt u vaak hoge toeslagen voor wijzigingen en/of aanvullingen. Bij de onafhankelijke uitvaartondernemers betaalt u wat u afneemt en niet voor ongebruikte producten of diensten.

Er zijn verschillende verzekeringsvormen.  De meest voorkomende zijn:

 • Verzekerde dienstverlening (naturapakket). Hierbij is vastgelegd welke producten of diensten geleverd worden.
 • Verzekerd geldbedrag (kapitaal). Hierbij bent u verzekerd van een bepaald bedrag.
 • Een combinatieverzekering. Hierbij worden zowel diensten als een geldbedrag uitgekeerd.

 

Verzekerde dienstverlening (naturapakket)

Een naturapakket kan de volgende diensten/producten bevatten.  Dit verschilt per verzekeraar.

 • overbrengen van de overledene
 • verzorging en opbaren
 • rouwbezoek in het uitvaartcentrum
 • een standaard uitvaartkist
 • vervullen van formaliteiten zoals de aangifte van overlijden bij de gemeente en het verlof tot begraven of cremeren
 • 50 stuks drukwerk (rouwbrieven, dankbetuigingen, etc.)
 • rouwvervoer
 • uitvaartverzorger
 • condoleanceregister
 • bij een begrafenis:
  • gebruik van de aula
  • gebruik van de muziekinstallatie
  • grafkosten (dit zit niet bij iedere verzekeringsmaatschappij in het pakket)
 • bij een crematie:
  • gebruik van de aula in het crematorium
  • gebruik van de muziekinstallatie
  • crematiekosten (dit zit niet bij iedere verzekeringsmaatschappij in het pakket)
  • verstrooiing van de as op verstrooiingsveld, of het meenemen van de asbus.

Er zijn wel een aantal beperkingen bij een naturapakket zoals het aantal volgauto’s, het aantal rouwkaarten/brieven of bidprentjes, een standaard uitvaartkist, het bedrag te besteden aan bloemen en consumpties.  Ook is er vaak een maximale tijd bepaald voor het gebruik van de aula.

Achteraf worden nabestaanden soms onaangenaam verrast omdat zij vaak nog best een aanzienlijk bedrag moeten bijbetalen. Dit omdat zij bijvoorbeeld een duurdere uitvaartkist hebben gekozen, meer kaarten hebben besteld, meer volgauto’s hebben genomen of voor andere consumpties hebben gekozen. Een grafmonument en een urn zijn niet gedekt in zo een soort verzekering.

Als er een advertentie in het lokale week/dagblad is opgenomen in een pakket en de nabestaanden kiezen ervoor om geen advertentie te laten plaatsen, dan krijgen zij geen geld terug voor de niet afgenomen advertentie.  Dit gaat ook op voor bloemen.  Als men zelf de bloemen regelt, krijgen zij de waarde van de bloemen uit het pakket niet terug.

U betaalt altijd meer, nooit minder.

Verzekerd geldbedrag (kapitaal uitvaartverzekering)

Bij deze verzekering wordt een verzekerd geldbedrag uitgekeerd, dat door de nabestaanden vrij mag worden gebruikt.

Een bijzondere vorm van de kapitaaluitvaartverzekering is de natura sommen verzekering. Bij deze verzekeringsvorm wordt ook een geldbedrag uitgekeerd, maar dit bedrag mag alleen gebruikt worden voor de uitvaart zelf, in tegenstelling tot het uitgekeerde bedrag bij een kapitaalverzekering.  Geld wordt dus alleen uitgekeerd als er nota’s worden gedeclareerd.  Als er dan nog een bedrag over is, zal dit niet uitgekeerd worden. Het kan dus zijn dat u zich voor een hoger bedrag heeft verzekerd dan dat de uitvaart heeft gekost.  Dit restbedrag krijgt u niet altijd uitgekeerd van uw verzekeringsmaatschappij. Informeer hierover goed bij uw verzekeringsmaatschappij.

Combinatie uitvaartverzekering

Bij deze verzekering worden diensten uitgekeerd aangevuld met een verzekerd geldbedrag om extra kosten te dekken. 

Als u verzekerd bent voor een dienstenpakket en u wilt de uitvaart door een andere uitvaartonderneming laten begeleiden, wordt er waarschijnlijk een lager bedrag uitgekeerd dan de verkoopwaarde van het pakket. Hoeveel er uitkeert wordt, verschilt per maatschappij.  De een keert ongeveer 75% uit, de ander een vast bedrag. In de praktijk hoeft dit niet te betekenen dat u duurder uit bent. Dit is afhankelijk van uw wensen en kunnen wij, indien gewenst, samen bekijken.

Maar misschien wilt u wel een standaard uitvaart, die vorm krijgt zoals op de polis staat, bv. met 50 kaarten en een standaard kist, dan is de keuze voor de partij van de polis wellicht het beste, financieel gezien. 

Het belangrijkste vind ik dat u kiest voor de uitvaartbegeleider waar u het beste gevoel bij heeft. U bent dus geheel vrij om uw uitvaartbegeleider te kiezen die het beste bij u past. En als dit de maatschappij is waar u bent verzekerd en u heeft daar het beste gevoel bij, dan is dit de beste keuze voor u.  Maar houd er rekening mee dat u zelf mag bepalen en kijk vooral naar uw wensen.  

Informeer altijd bij uw verzekeraar wat de mogelijkheden zijn. 

Memorique is geheel onafhankelijk en houdt rekening met úw persoonlijke wensen.  Indien gewenst kan ik voor u uitzoeken wat de meest voordelige oplossing voor u is.