Wat te doen bij een overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt, is dit een ingrijpende gebeurtenis, of het nu een verwacht of onverwacht overlijden is. In een zeer korte tijd zullen er emotionele beslissingen genomen moeten worden.

Op het moment van overlijden hoeft u echter niet gelijk te handelen. U kunt ervoor kiezen om nog even tijd door te brengen met uw dierbare voordat er anderen (de arts, de uitvaartbegeleider of overige familie) bij komen. Misschien zouden overige familieleden nog afscheid willen nemen. Neem hier vooral uw tijd voor.

Als u eraan toe bent dat anderen erbij komen, is het belangrijk om eerst contact op te nemen met een arts.  Deze dient het overlijden vast te stellen. Als uw dierbare thuis is overleden, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten de kantooruren neemt u contact op met de huisartsenpost. De huisarts zal bij u thuis komen en een verklaring van overlijden opstellen. Als uw dierbare in het ziekenhuis overleden is, dan zal de dienstdoende arts het overlijden vaststellen en een verklaring van overlijden afgeven. Deze verklaring is nodig om van de gemeente verlof tot begraven of cremeren te verkrijgen. Zonder dit verlof kan de overledene niet worden begraven of gecremeerd.

Daarna kunt u (ongeacht waar u verzekerd bent) contact met mij opnemen.

Ik ben dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar op het telefoonnummer 06 – 82 65 44 04.

Wij spreken af wanneer ik naar u toe kom, zodat ik in alle rust uit kan leggen wat er de komende tijd gaat gebeuren en wat er geregeld dient te worden.

Verzekering

U bent niet verplicht om eerst het telefoonnummer dat vermeld staat op de verzekeringspapieren te bellen. Het is een misverstand dat de financiële afwikkeling hierdoor in gang gezet wordt. Vaak verplicht u zich dan om samen te werken met een bepaalde uitvaartonderneming.  U bent geheel vrij om een uitvaartbegeleider te kiezen van uw keuze ongeacht de maatschappij waar u verzekerd bent en ongeacht het soort verzekering. Monique Ekels Uitvaartbegeleiding is geheel onafhankelijk.

 

Wetten en formaliteiten

Er zijn een aantal wetten en formaliteiten waaraan voldaan moet worden bij een afscheid, de overige zaken kunnen op eigen wijze ingevuld worden.

De belangrijkste zijn:

  • Het overlijden dient vastgesteld te worden door een (huis)arts. Hij of zij geeft een verklaring van overlijden af. Hiermee dient aangifte van overlijden gedaan te worden in de gemeente van overlijden. Iedereen mag aangifte doen van een overlijden indien hij/zij de juiste papieren heeft. U kunt dus ook zelf (of samen met mij) aangifte doen van het overlijden. De gemeente geeft het verlof tot begraven of cremeren af. Zonder dit verlof kan de overledene niet worden begraven of gecremeerd.
  • De crematie/begrafenis mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na het overlijden en moet uiterlijk op de zesde werkdag ná overlijden plaatsgevonden hebben (de dag van overlijden telt niet mee). Op beide termijnen zijn uitzonderingen mogelijk. Hiervoor dient toestemming verkregen te worden van de burgemeester en de Officier van Justitie.
  • Wanneer bij de nabestaanden bekend is of de overledene begraven of gecremeerd wil worden en dit op schrift staat, dan dient deze wens gerespecteerd en uitgevoerd te worden.
  • Een begrafenis is alleen mogelijk op een begraafplaats en een crematie in een crematorium. De afscheidsdienst kan op een andere locatie naar keuze gehouden worden.
  • Het lichaam moet geheel afgedekt zijn tijdens het vervoer en de crematie/begrafenis.

Stap voor stap zullen wij in de loop van de uitvaartweek het moment van het definitief afscheid nemen vorm gaan geven. De gemaakte afspraken leggen we vast in een draaiboek.

We overleggen in hoeverre u bepaalde zaken zelf wilt doen of juist aan mij wilt overlaten en we kijken naar het beschikbare budget en de eventueel aanwezige verzekering. De afhandeling met de verzekering kan ik voor u verzorgen als u dat wenst. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.