De wet op de lijkbezorging …

Momenteel is men bezig om de wet gewijzigd te krijgen om resomeren als mogelijkheid te kunnen kiezen naast begraven en cremeren.

Maar men wil ook de minimale bewaartermijn van de as van de overledene zo kort als haalbaar mogelijk maken.

In Nederland is het de houder van het crematorium die zorg draagt voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus. Dit is een wettelijke verplichting (artikel 59, eerste lid, Wet op de lijkbezorging (Wlb)).

Maar waarom is die maand bewaartermijn nu eigenlijk?

De reden voor dit termijn is o.a. de mogelijkheid voor het uitvoeren van strafrechtelijk onderzoek, maar ook de mogelijkheid voor nabestaanden om zich nog te bezinnen op de asbestemming zodat  nabestaanden de tijd hebben om er zelf goed over na te denken en om het onderling eens te worden over de asbestemming.  Het is niet zomaar iets dat je ‘even’ beslist.

Als een overledene zijn/haar keuze van asbestemming heeft vastgelegd in een testament, dan wordt dit pas in de weken na het overlijden kenbaar. De wachttermijn van een maand voorkomt mogelijk overhaaste beslissingen die men enkele dagen of weken misschien betreurd.

In Belgie is dit anders geregeld, daar krijg je direct na de crematie beschikking over de as van je dierbare.  Wat vindt u hiervan?  Bent u het eens dat de wettelijke termijn van een maand mogelijk verkort wordt?

https://nos.nl/artikel/2267889-nieuwe-regels-voor-begraven-en-cremeren-in-de-maak-resomeren-mogelijk-toegestaan.html